Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

Doel van de Stichting

De Stichting Monument Witte Kerk Heiloo (SMWKH) is opgericht op 1 juni 2012 met als doel geldmiddelen te verwerven voor het onderhoud, de renovatie en de exploitatie van de Witte Kerk. De stichting wil met de uitvoering van haar taak mede de functie van het kerkgebouw in het maatschappelijk leven ondersteunen. De stichting voert de exploitatie van het gebouw en werkt in dat kader aan de ontwikkeling van de Witte Kerk als culturele plek in Heiloo. Lees verder …..