Monument

De Witte Kerk
Beeldbepalend

De Witte Kerk, een monumentaal gebouw

Een stap over de drempel van de Witte Kerk is een kennismaking met de ontstaansgeschiedenis van het dorp Heiloo. De Witte Kerk is namelijk gebouwd op de plaats waar de Friezen, rond het jaar 700, bijeenkwamen voor hun stamvergaderingen. De Friezen, met koning Radboud aan het hoofd, leefden volgens de Germaanse natuurgodsdienst, waarin bodem, lucht en natuur heel belangrijk waren. De plaats van hun stamvergadering kozen zij dan ook heel zorgvuldig: goed bereikbaar en centraal gelegen in de bossen of velden. Tijdens de stamvergadering werd er niet alleen gesproken over politieke en rechtsprekende zaken, maar werden er ook religieuze ceremoniën gehouden. Het is zeer waarschijnlijk dat de eerste christenen juist op deze plek een eerste kerk bouwden.

Geschiedenis

Leven op de Strandwal

Heiloo lag ruim 1000 jaar geleden op een strandwal van ca. 10 kilometer lang en honderden meters breed. De grond was geschikt voor landbouw en veeteelt, maar ook visvangst en jacht zullen hebben voorzien in de voedselvoorziening. De Germaanse stammen kregen het zwaar te verduren tegen de koningen uit het zuiden, de Franken.  Het christendom kwam op. Langzaam maar zeker verdwenen de stamvergaderingen en kwamen de mensen bijeen in een houten kapel, de voorloper van de Witte Kerk.

Willibrordus is lange tijd genoemd als de grondlegger van de Witte Kerk, maar of dat waar is?

Geschiedenis

Van houten kapel naar Gotische kerk

Dankzij prenten en schilderijen krijgen we een indruk van hoe de kerk er in de 16e eeuw moet hebben uitgezien. Statig en imposant, met een dwarsschip en een gotisch koor van 16 meter. Lees verder…

Van houten kapel naar Gotische kerk

Renovatie

Hoe houd je een kerk van meer dan 1000 jaar oud in goede staat? Wie zorgt ervoor dat de haan op de toren in het zonnetje spiegelt? Sinds de Witte Kerk in 1632 herbouwd is, is restauratie een terugkerend thema. Iedere 100 jaar is er groot onderhoud nodig, wat veel geld vraagt van de (kerk)gemeenschap.

Sinds 1967 is de Witte Kerk opgenomen is in het Rijksmonumentenregister. Sinds een paar jaar leidt de Bouwcommissie van de Witte Kerk planmatig en consequent de restauratiewerkzaamheden.

Een ijkpunt of de kerk goed onderhouden wordt is het jaarlijkse bezoek van de Monumentenwacht Noord-Holland.

Renovatie

1000 jaar geschiedenis

Meer dan duizend jaar geschiedenis van de Witte Kerk

De titel van het boek zegt het al: de Witte Kerk staat al meer dan 1000 jaar op deze prominente plek in Heiloo. Jaap de Graaf voltooide het boek in 2017. In het boek staat de geschiedenis van de Witte Kerk op prettige wijze beschreven, inclusief vele interessante details.

Het boek is te koop bij

  • De Witte Kerk (open op woensdagen 11.00-15.00 uur)
  • De Historische Vereniging Heiloo
  • Het Historisch Museum Heiloo (op het landgoed Willibrordus).
  • Nijenburg tijdens de rondleidingen
  • Primera in Het Hoekstuk te Heiloo
  • Bruna, Heerenweg 67 – 69 te Heiloo

Prijs: 9,95 euro

1000 jaar geschiedenis