Locatie de Witte Kerk huren?

Vriend worden van de Witte Kerk?

De Witte Kerk, open voor iedereen

Welkom bij de Witte Kerk

De Witte Kerk, beeldbepalend voor Heiloo

ANBI-status Witte Kerk

De Witte Kerk heeft de ANBI-status. (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Fiscaal nummer  851711856
Monument nummer: 21346
KVK nummer: 55437737
IBAN/bankrekening: NL63RABO 0101 2961 18

Eenmalige donatie

Wil je de Witte Kerk een handje helpen met een eenmalige donatie? Dat kan natuurlijk ook! Maak je donatie over onder vermelding van ‘eenmalige donatie’, ten name van de Stichting Monument Witte Kerk, bankrekeningnummer NL 63 RABO 0101 2961 18.

Schenkingen

Omdat de Witte Kerk de ANBI-status heeft zijn de kosten van een donatie of schenking aftrekbaar van de belasting.

Alle informatie hierover staat op de site van de Belastingdienst

Overweeg je een schenking of legaat? En wil je die misschien bestemmen voor een specifiek onderdeel (restauratie, concerten, excursie of lezingen)? Dan gaan wij graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Je kunt contact opnemen met Kris van der Vlies (kris.vandervlies@gmail.com).

Dank voor je steun!