Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

ANBI-status Witte Kerk

De Witte Kerk heeft de Culturele ANBI-status. (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Fiscaal nummer  851711856
Monument nummer: 21346
KVK nummer: 55437737
IBAN/bankrekening: NL63RABO 0101 2961 18

Schenking of donatie

Wilt u de Witte Kerk een handje helpen met een eenmalige schenking of donatie? Dat kan natuurlijk! Maak uw donatie over onder vermelding van ‘eenmalige donatie’, ten name van de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo, bankrekeningnummer NL 63 RABO 0101 2961 18.

Omdat de Witte Kerk de culturele ANBI-status heeft zijn de kosten van een donatie of schenking aftrekbaar van de belasting. Alle informatie hierover is te vinden op de site van de Belastingdienst

De Witte Kerk in uw testament?

U kunt de toekomst van de Witte Kerk waarborgen door de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo op te nemen in uw testament. U kunt dat doen door de stichting tot (mede-) erfgenaam te benoemen of door een legaat toe te kennen.

Als u overweegt om (naast uw geliefden) ook aan de Witte Kerk na te laten, dient u een testament op te laten maken. Dit kunt u via de notaris regelen. Een testament is een door de notaris opgesteld document waarin staat omschreven wie na uw overlijden welk deel van uw bezit of vermogen erft. U kunt uw testament overigens op elk gewenst moment weer veranderen via een notaris.