Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

Afspraken voor leden Protestantse Gemeente Heiloo

De Witte Kerk is een prachtige locatie om te trouwen. Leden van de kerk die in de Witte Kerk hun huwelijk laten bevestigen betalen hiervoor € 150,00. Hierin zijn begrepen de kosten van predikant en koster van onze gemeente en één van onze eigen organisten.

Onder ‘leden’ wordt verstaan: alle personen die als lid bij de Protestantse Gemeente te Heiloo staan ingeschreven, alsmede de levenspartner en inwonende kinderen van een lid.

Rouwdienst
Voor de leden van Protestantse Gemeente Heiloo (PGH)  is het gebruik van de Witte Kerk ter gelegenheid van een uitvaart gratis. Indien de predikant van de kerk in de uitvaartdienst voorgaat worden hiervoor eveneens geen kosten in rekening gebracht. Bijkomende kosten (zoals koster en organist) worden wel in rekening gebracht.

De Witte Kerk is voor ons allemaal. Ook niet leden van de PGH kunnen in de Witte Kerk trouwen of een rouwdienst houden.

Bestuur
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heiloo draagt een lid voor om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo.