Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

Het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk bestaat uit:

* secretaris: Jacob Ouderkerken

* penningmeester: Willy de Graaff

* lid (tevens bouwtechnisch adviseur): Aart de Wit

* adviseur bestuur/contact vrijwilligers: Tineke de Groot

Contact opnemen met het bestuur via de secretaris: secretaris@wittekerk-heiloo.nl 


Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs:

Steven Kalverdijk, bouwhistoricus, adviseur onderhoud en restauratie: 06 – 42 31 71 22
kalverdijk@gmail.com

Aart de Wit, bouwtechnisch adviseur: bouwtechnisch@wittekerk-heiloo.nl

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.