Locatie de Witte Kerk huren?

Vriend worden van de Witte Kerk?

De Witte Kerk, open voor iedereen

Welkom bij de Witte Kerk

De Witte Kerk, beeldbepalend voor Heiloo

Het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk bestaat uit 7 personen.

voorzitter: Pieter Postma

secretaris: Marjolein Voorberg

penningmeester: Fred ter Horst

bestuurslid: Lucia Admiraal

bestuurslid: Ans Willemse – Van der Ploeg

bestuurslid: Hans van Halem

bestuurslid: Jos Ooijevaar

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Er kan contact worden opgenomen met het bestuur via secretaris@wittekerk-heiloo.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs:

Steven Kalverdijk, bouwhistoricus, adviseur onderhoud en restauratie: 06 Р42 31 71 22
kalverdijk@gmail.com

Joke Bart, communicatieadviseur Zeevonk Communicatie: 06 – 34 09 71 48
joke.bart@zeevonkcommunicatie.nl

Aart de Wit, bouwtechnisch adviseur: bouwcommissie@wittekerk-heiloo.nl

De stichting Monument Witte Kerk dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.