Locatie de Witte Kerk huren?

Vriend worden van de Witte Kerk?

De Witte Kerk, open voor iedereen

Welkom bij de Witte Kerk

De Witte Kerk, beeldbepalend voor Heiloo

Het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Erik Bijkerk – 06- 51.24.87.47 – e.j.bijkerk@outlook.com

secretaris: Martin Groot – 072 – 533 55 73 – martin-groot@wxs.nl

penningmeester: Lex Bakker – 06 – 10.94.16.18  – jtl.bakker@quicknet.nl

bestuurslid: Ans Willemse – Van der Ploeg – 072 – 533 35 42 – awillemse@hotmail.nl

bestuurslid: Hans van Halem – 072 – 533 45 90 – h.vanhalem@quicknet.nl

bestuurslid: Marien van der Wolf – 072 – 533 7262 – marienvdwolf@hetnet.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs:

Steven Kalverdijk, bouwhistoricus, adviseur onderhoud en restauratie: 06 – 42 31 71 22
kalverdijk@gmail.com

Joke Bart, communicatieadviseur Zeevonk Communicatie: 06 – 34 09 71 48
joke.bart@zeevonkcommunicatie.nl

 

De stichting Monument Witte Kerk dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.