Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

Het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk bestaat uit 6 personen

* interim voorzitter: Ans Willemse-van der Ploeg

* secretaris: Marijke Hoetmer

* penningmeester: Fred ter Horst

* bestuurslid: Hans van Halem

* bestuurslid: Jos Ooijevaar

* adviseur bestuur/contact vrijwilligers: Tineke de Groot

Contact opnemen met het bestuur via de secretaris: secretaris@wittekerk-heiloo.nl

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

 

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs:

Steven Kalverdijk, bouwhistoricus, adviseur onderhoud en restauratie: 06 – 42 31 71 22
kalverdijk@gmail.com

Aart de Wit, bouwtechnisch adviseur: bouwtechnisch@wittekerk-heiloo.nl

De stichting Monument Witte Kerk dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.