Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

Het bestuur van de Stichting Monument Witte Kerk bestaat uit 7 personen.

voorzitter: Pieter Postma

secretaris: Marijke Hoetmer

penningmeester: Fred ter Horst

bestuurslid: Ans Willemse – Van der Ploeg

bestuurslid: Hans van Halem

bestuurslid: Jos Ooijevaar

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden

Er kan contact worden opgenomen met het bestuur via secretaris@wittekerk-heiloo.nl

Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs:

Steven Kalverdijk, bouwhistoricus, adviseur onderhoud en restauratie: 06 – 42 31 71 22
kalverdijk@gmail.com

Aart de Wit, bouwtechnisch adviseur: bouwtechnisch@wittekerk-heiloo.nl

De stichting Monument Witte Kerk dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.