Witte Kerk

Monument

Verhuur

Evenementen

De Witte Kerk
Beeldbepalend

Leven op de Strandwal

Heiloo lag ruim 1000 jaar geleden op een strandwal van ca. 10 kilometer lang en honderden meters breed. De grond was geschikt voor landbouw en veeteelt, maar ook visvangst en jacht zullen hebben voorzien in de voedselvoorziening. De Germaanse stammen kregen het zwaar te verduren tegen de koningen uit het zuiden, de Franken.  Het christendom kwam op. Langzaam maar zeker verdwenen de stamvergaderingen en kwamen de mensen bijeen in een houten kapel, de voorloper van de Witte Kerk.

Willibrordus is lange tijd genoemd als de grondlegger van de Witte Kerk, maar of dat waar is?